Raport kościelny o stanie przygotowań do ŚDM. "Brzegi są najlepszą lokalizacją"

Piotr OgórekZaktualizowano 
Plan Pola Miłosierdzia w Brzegach.
Plan Pola Miłosierdzia w Brzegach. Joanna Urbaniec / Polska Press
Po tym, jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przedstawiło raport na temat stanu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, strona kościelna zapowiedziała, że przygotuje swój raport. Dokument został opublikowany w poniedziałek 18 kwietnia.

Rządowy raport odnosił się dość krytycznie do Brzegów, jako miejsca głównych uroczystości ŚDM. Wskazywał na szereg zagrożeń, jak chociażby wąskie gardła czy bliskość linii wysokiego napięcia. Wprost zalecał, aby wybrać inne miejsce.

Po tym raporcie strona kościelna zapowiedziała swój. Miał być on opublikowany w zeszłym tygodniu, ale stało się dopiero dzisiaj, w poniedziałek 18 kwietnia. Możemy w nim przeczytać, że Brzegi są najlepszą lokalizacją na ŚDM, a większość zagrożeń, o których wspomina RCB została już wyeliminowana.

Poniżej prezentujemy treść raportu.

Pełna treść raportu Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży:

INFORMACJA O STANIE PRZYGOTOWAŃ
MIEJSC WYDARZEŃ CENTRALNYCH ŚDM KRAKÓW 2016
(15 kwietnia 2016 r.)
Błonia

Krakowskie Błonia to teren, na którym organizowane były papieskie Msze z udziałem wielu setek tysięcy wiernych, dlatego organizatorom ŚDM wydały się naturalną lokalizacją głównych wydarzeń Dni Młodych. Są praktycznie gotowe na przyjęcie papieża i młodych pielgrzymów. Ten teren nie wymaga dodatkowych inwestycji poza budową ołtarza, sektorów, ustawieniem telebimów i nagłośnienia oraz uzbrojenia w światłowód i niezbędną infrastrukturę elektroenergetyczną. Do tej pory (stan na 13 kwietnia 2016 r.) przygotowano Projekt zagospodarowania terenu i uzyskano pozwolenie konserwatorskie. Wyłoniono także wykonawców nagłośnienia, oświetlenia, telebimów, światłowodów. Gotowy jest Projekt Ołtarza Głównego oraz konfesjonałów.

Na Błoniach zorganizowane zostaną trzy pierwsze wydarzenia centralne Światowych Dni Młodzieży. Są to: Ceremonia Otwarcia we wtorek 26 lipca, w której może wziąć udział ok. 500 tys. młodych pielgrzymów, Powitanie Ojca Świętego w czwartek 28 lipca z udziałem ok. 800 tys. osób oraz Droga Krzyżowa w piątek 29 lipca, w której może uczestniczyć nawet 1 mln młodych. Wraz z Parkiem Jordana i starą Cracovią, powierzchnia Błoń wynosi 417 018 m kw. Przyjmując, że na jedną osobę przypada 0,5 m kw., należy uznać, że na tym terenie zmieści się 834 036 osób. Przy współczynniku 0,6 m kw/os. wartość ta zmniejsza się do 695 030 osób. To oznacza, że jest to miejsce zdecydowanie za małe, nawet przy uwzględnieniu okolicznych terenów, na organizację pozostałych dwóch spotkań ŚDM. Finałowe wydarzenia (sobotnie czuwanie i niedzielna Msza) mogą bowiem zgromadzić 1,5-1,8 mln pielgrzymów. Wprawdzie w historię Błoń wpisały się ponadmilionowe zgromadzenia wiernych, pamiętać jednak należy, że były to wydarzenia organizowane na kilka godzin. Tymczasem młodzież, która weźmie udział w sobotnim czuwaniu z Ojcem Świętym, pozostanie w tym samym miejscu na noc, by w niedzielę uczestniczyć w Mszy Posłania na zakończenie ŚDM. Trzeba więc tym młodym zapewnić odpowiednie warunki, co powoduje, że na ten cel Błonia okazują się niewystarczające. Młody człowiek, który miałby spędzić tam noc, potrzebuje bowiem 1,2-1,5 m kw., co daje ogólną liczbę ok. 300 tys. osób. Dlatego zapadła decyzja, by dwa największe spotkania ŚDM zorganizować na Campus Misericordiae.

Campus Misericordiae

Miejsce centralnych wydarzeń spotkania Papieża Franciszka z młodzieżą w Brzegach zostało wybrane pod koniec 2014 roku. Było to jedyne miejsce, które jest w stanie pomieścić 1,8 mln pielgrzymów i zapewnić optymalny komfort dla wszystkich uczestników spotkania, ze względu choćby na kształt płaskiego terenu i doskonałą widoczność głównego miejsca celebracji. Miejsce to ma blisko 300 ha czyli 6 razy więcej niż Błonia. Teren nie koliduje z żadną aktualnie prowadzoną działalnością gospodarczą, co ułatwia swobodnie przygotowanie infrastruktury. Jest również bardzo dobrze skomunikowany z drogą S7 oraz autostradą A4, a także posiada kilka bezpośrednich połączeń z Krakowem. Strefa Gospodarcza posiada poza tym nowy system energetyczny i światłowodowy.

Brzegi zapewniają otwartą formułę tego wydarzenia, która jest istotą ŚDM: mogą w nim wziąć udział wszyscy, również ci niezarejestrowani. Jest możliwe przyjęcie współczynnika przeliczeniowego 1,2 - 1,5 m2/os. dla sektorów przeznaczonych na czuwanie dla pielgrzymów zarejestrowanych w systemie i 0,5 m2/os. dla osób niezarejestrowanych chcących uczestniczyć zarówno w czuwaniu, jak i w niedzielnej Mszy św. Przy tych założeniach, w zależności od liczby zarejestrowanych pielgrzymów uczestniczących w czuwaniu, pojemność Campus Misericordiae wynosi 1,5 – 1,8 mln osób.

To teren na obrzeżach Krakowa, co oznacza spore odciążenie dla miasta i usprawnienie logistyki w zabezpieczaniu przebiegu wydarzeń. Finałowe spotkania młodych z papieżem zazwyczaj odbywały się w oddaleniu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu kilometrów od miasta. Oddalona od miasta lokalizacja miejsca spotkania ma również wymiar duchowy - młodzi podejmują kilkukilometrową pielgrzymkę.

Ważnym aspektem jest również wymiar finansowy tego przedsięwzięcia. Przystosowanie tego terenu do uroczystości nie jest bowiem jednorazowym wydatkiem, gdyż Brzegi znajdują się w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Powstają tutaj poważne inwestycje przemysłowe, usługowe i centra logistyczne. Wiele prac, które są tam teraz wykonywane, służy też przygotowaniu terenu do tych celów.

Dla poprawy bezpieczeństwa, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Wieliczka i Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA, rozpoczęła się przebudowa części linii wysokiego napięcia 220V. Termin zakończenia prac przewidywany jest na początek czerwca 2016.

Dodatkowo Organizator wraz z PSE Inwestycje opracował „Projekt tymczasowego zabezpieczenia obiektów energetycznych na obszarze Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej” w celu zabezpieczenia terenu wokół odcinka linii 220 kV za pomocą wygrodzeń. Należy podkreślić, że już w sierpniu 2015 r. zostało zawarte Porozumienie o Współpracy PSE z Organizatorem.

Tauron Dystrybucja S.A. opracował projekt „Tymczasowe zabezpieczenie obiektów energetycznych WN (słupów i przewodów dwutorowej linii 110 kV) na obszarze Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej”. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa uczestnikom Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, przebywających na terenie wydarzenia, planowane jest pozbawienie napięcia i zabezpieczenie słupów elektroenergetycznych. Linie wysokiego napięcia wyposażone są w system ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. Słupy zostały zabudowane konstrukcjami zabezpieczającymi przed możliwością wejścia. Dodatkowo, przy każdym stanowisku słupowym planowane są ogrodzenia, a na czas uroczystości zapewniona będzie całodobowa ochrona przed wtargnięciem na teren zagrodzony.

Zapewnione jest również bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej na terenie Campus Misericordiae. Wybudowano urządzenia, które umożliwiają pokrycie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną i pozwalają zasilić miejsce wydarzenia w sposób bezpieczny, tj. bez wpływu na pewność zasilenia innych terenów Krakowa i okolic.

W 2015 - 2016 r. została wybudowana odpowiednia infrastruktura drogowa - tj. drogi asfaltowe wraz z melioracją, kanalizacją, oświetleniem, ścieżkami pieszymi i rowerowymi, które są inwestycją w ramach strefy gospodarczej. Do tej pory (stan na 8 kwietnia 2016) powstało w sumie 6,5 km dróg asfaltowych, które będą dopuszczone do użytkowania. Jednocześnie na samą Uroczystość Organizator zaplanował położenie ok. 15 km dróg tymczasowych w celu obsługi medycznej, sanitarnej i bezpieczeństwa. Wykonawca dróg na to rozwiązanie posiada odpowiednie atesty bezpieczeństwa.

Do skutecznego wytyczenia sektorów i dróg zostanie wykorzystanych około 80 km przenośnych barier z systemami kotwiącymi. Na całym terenie jest projektowane również oznakowanie kierunkowe i informacyjne, kompatybilne z drogami dojścia z każdego kierunku.

W najbliższych tygodniach rozpocznie się budowa trzech nowych mostów na rzece Serafa i Zabawka, które będą gotowe do 15. 06. 2016 r. Organizator planuje wraz z Wojskiem Polskim wybudować do 30. 06. 2016 r. cztery tymczasowe mosty na rzekach, które poprawią komunikację i bezpieczeństwo pielgrzymów podczas uroczystości. 7 nowych mostów oraz 5 obecnie istniejących i wyremontowanych stanowią, zdaniem Organizatora, optymalne rozwiązanie.

Prowadzone są prace budowlane drogi serwisowej, która połączy część obszaru po stronie krakowskiej, na którym odbędzie się uroczystość, z drogą ekspresową S7. W ramach poprawy tego połączenia, zwiększającego przepustowość, zaplanowano budowę 3 ramp dla pielgrzymów oraz zakończenie budowy estakady nad drogą S7. Daje to w całości 4 dodatkowe wyjścia.

W ostatnim czasie zostały przeprowadzone przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie konserwacje wałów na rzekach. Wykonana została poprawa stanu rowów przy ciekach wodnych, a teren został już w dużej części uporządkowany. Należy podkreślić, że na rzece Serafa w Bieżanowie oddano do użytku przeciwpowodziowy zbiornik retencyjny, regulujący nadmierny dopływ wód. W sytuacji kryzysowej ten właśnie zbiornik może zatrzymać maksymalnie przepływ rzeki Serafa.

Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 zaprojektował już w połowie października 2015 r. „Plan Funkcjonalny Campus Misericordiae”, który zawierał wyznaczone sektory i makro-sektory, rozmieszczenie planowanego wydarzenia z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa oraz, niezależnego od ciągów poruszania się pielgrzymów, systemu dróg dla pojazdów zabezpieczenia, który jest podstawą do zatwierdzenia planu ewakuacji. Aktualnie trwają prace projektowo – eventowe, które ze strony Komitetu Organizacyjnego będą podstawą do sporządzenia i powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, składającego się z Przedstawicieli Organizatora, BOR, Policji, Straży Pożarnej i innych Służb Publicznych. W kwestii opracowania planu bezpieczeństwa już we wrześniu 2015 r. Organizator zamówił u specjalistów z AGH „Model Symulacyjny opróżniania sektorów podczas sobotniego i niedzielnego wydarzenia na Campus Misericordiae”. Już na etapie opracowania tego modelu zrealizowane zostały zalecenia Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, aby z każdego sektora na drogi ewakuacyjne pielgrzymi mogli wydostać się w przeciągu 8 minut.

Pielgrzymi na teren Uroczystości będą wchodzić i wychodzić 11 wejściami, zgodnie z projektem funkcjonalnym Campus Misericordiae. Cały teren będzie dodatkowo oświetlony, odgromiony w formie tymczasowych, stosowanych na eventach rozwiązań. Do tego systemu bezpieczeństwa będą użyte również nowoczesne rozwiązania w zakresie nagłośnienia i wizji w postaci telebimów.

Od wielu miesięcy trwają spotkania z przedstawicielami Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, które odpowiada za zabezpieczenie medyczne, w ramach odpowiedzialności Wojewody Małopolskiego. W tym celu zostały wytyczone miejsca na szpitale polowe, namioty medyczne i punkty pierwszej pomocy oraz zapewnienie sprawnego systemu łączności. Komitet Organizacyjny wraz z firmą Orange podjął już działania w tym aspekcie, tak aby została rozprowadzona linia światłowodowa, dostępna w każdym sektorze, która pozwoli na transmisję sygnałów w zakresie bezpieczeństwa. Zostały również wytypowane lądowiska przeznaczone do transportu medycznego. Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016, zadania w zakresie zabezpieczenia medycznego wykonuje Wojewoda Małopolski: przygotowuje Plan Zabezpieczenia Medycznego, powołując sztab zabezpieczenia medycznego ŚDM.

Na terenie Campus planowane jest ustawienie 10 mobilnych wież operatorów sieci telefonii GSM, co wg zapewnień projektantów zapewni swobodny przepływ informacji w formie rozmów telefonicznych i w miarę elastyczne przesyłanie danych pakietowych na ilość 2 mln pielgrzymów.

We współpracy z Tauron i Orange została zaprojektowana nowoczesna i bezpieczna infrastruktura zasilająca dla tego wydarzenia, łącząca całość wydarzenia pod kątem bezpieczeństwa i komfortu odbioru obrazu i dźwięku dla pielgrzymów.

Zespół odpowiedzialny za przygotowanie Wydarzeń Centralnych

autorka: Joanna Urbaniec

Wideo

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3