Matura j. polski CKE 2023. Co było maturze z j. polskiego? U nas znajdziesz arkusz i odpowiedzi z matury! 4.05.23

Natalia Urzędowska
Natalia Urzędowska
Do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym uczniowie przystąpią 4 maja 2023 r. o godzinie 9:00
Do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym uczniowie przystąpią 4 maja 2023 r. o godzinie 9:00 Krzysztof Kapica
Mamy arkusz CKE z matury z j. polskiego. - Był podany do tego fragment z "Pana Tadeusza" o polowaniu, ten, kiedy zaatakował niedźwiedź. Trzeba było odnieść się też do całości utworu i jeszcze do innego tekstu kultury - mówił nam krakowski maturzysta Rafał Buratowski, absolwent Technikum Mechanicznego nr 1, który myśli o studiach na AGH.

Matura z j. polskiego. Opinie maturzystów: Dosyć trudne było pytanie za trzy punkty do lektury z gwiazdką

Na maturze z języka polskiego w starej formule 2015, którą zdawali uczniowie m.in. 4-letnich techników, z lektur pojawiły się "Pan Tadeusz" i "Lalka". Jeden z tematów wypracowań brzmiał: "Wpływ niespodziewanych okoliczności na zachowanie człowieka".

- Był podany do tego fragment z "Pana Tadeusza" o polowaniu, ten, kiedy zaatakował niedźwiedź. Trzeba było odnieść się też do całości utworu i jeszcze do innego tekstu kultury - mówił nam krakowski maturzysta Rafał Buratowski, absolwent Technikum Mechanicznego nr 1, który myśli o studiach na AGH.

Jak relacjonowali nam maturzyści z technikum, na ich maturze było też m.in. pytanie o funkcje językowe, tekst o dialogu i tekst o rozumieniu obrazów.

- Dosyć trudne było pytanie za trzy punkty do lektury z gwiazdką. Odnosiło się do "Lalki", ale jeszcze pod spodem było jedno pytanie i trzeba było odnieść się do podanego fragmentu i jeszcze do całości utworu - dodaje Rafał Buratowski. Na napisanie egzaminu z polskiego na poziomie podstawowym wykorzystał cały dostępny czas.

Matura z j. polskiego. Formuła 2023

Pierwszy rocznik absolwentów przywróconych 4-letnich liceów zdaje maturę na nowych zasadach, w formule 2023. Alicja Gawron z I LO im. B. Nowodworskego w Krakowie ocenia, że pytania na maturze z języka polskiego nie były szczególnie trudne. - W porównaniu z próbną maturą pytania w testach były bardziej ogólne - mówi krakowska maturzystka.

Jeśli chodzi o wypracowanie, Alicja wybrała pierwszy temat: "Człowiek - istota pełna sprzeczności".

- Różnica w tej naszej nowej maturze w stosunku do wcześniejszej jest taka, że nie ma podanej lektury, do której trzeba się odnieść. I to w pewnym sensie jest ułatwieniem, daje nam więcej mobilności, pola do popisu. A z drugiej strony może być utrudnieniem, skoro nie mamy z góry nadanego kierunku - tłumaczy absolwentka "Nowodworka". Alicja Gawron w swojej rozprawce dowodziła, że człowiek jest istotą pełną sprzeczności, sięgając po "Konrada Wallenroda", "Lalkę" oraz przywołując ostać Soni ze "Zbrodni i kary".

Natomiast wybierający drugi temat wypracowania mieli odpowiedzieć w swojej pracy na pytanie: co sprawia, że człowiek staje się bohaterem dla drugiego człowieka. Ten temat wybrała Marta Skowron, która planuje studiować psychologię. Lektury, do których się przy tym odniosła, to "Dżuma", "Zdążyć przed Panem Bogiem" i "Zbrodnia i kara".

Nowością na tej maturze z polskiego na nowych zasadach były dwa arkusze egzaminacyjne (jeden z testami, drugi z wypracowaniem) i wydłużony do czterech godzin czas na napisanie egzaminu. Maturzystki z I LO z którymi rozmawialiśmy, wyszły z egzaminu około pół godziny przed końcem.

Spośród zadań testowych absolwenci liceum zapamiętali np. to, w którym były podane definicje pozytywizmu i Młodej Polski, a do nich trzeba było dopasować odpowiedni cytat, fragment utworu.

- Było to banalnie proste. Generalnie były zadania, w których trzeba się było rozpisać naprawdę dużo, a w innych tylko trzeba było coś zaznaczyć - a za każde był jeden punkt. Czasami nie odwzorowywało to ilości włożonego w odpowiedź wysiłku i wiedzy - kwituje Alicja z I LO w Krakowie.

Matura z polskiego 2023. Jak poradzili sobie uczniowie?

Kiedy i o której odbędzie się matura z polskiego 2023?

Egzaminy dojrzałości rozpoczną się tuż po weekendzie majowym. Na początku wszyscy uczniowie zmierzą się z obowiązkową maturą z języka polskiego na poziomie podstawowym. Odbędzie się ona w czwartek 4 maja o godzinie 9:00.

Dodatkowo uczniowie, którzy zgłosili chęć pisania matury z polskiego także na poziomie rozszerzonym, będą mogli napisać ją w środę 17 maja o godzinie 9:00.

Maruta z języka polskiego 2023 w nowej formule. Jakie zmiany czekają tegorocznych maturzystów?

W 2023 roku do matury po raz pierwszy przystąpią absolwenci czteroletniego liceum. Uczniów nadal obowiązują wymagania edukacyjne, jednak egzamin przeprowadzony będzie w nowej formule (zarówno część pisemna, jak i ustna).

Najważniejsze zmiany w porównaniu do matur z poprzednich lat nastąpią w części podstawowej z języka polskiego:

 • Przede wszystkim wydłużony zostanie czas na napisanie egzaminu. Od tego roku uczniowie będą mieli aż 240 minut, czyli 4 godziny. Do tej pory czas na rozwiązanie zadań wynosił 170 minut.
 • Każdy ze zdających otrzyma dwa arkusze. Pierwszy z nich składać się będzie z części o nazwach „Język polski w użyciu. Test” oraz „Test historycznoliteracki”. Z kolei w drugim arkuszu znajdziemy wypracowanie, w którym należy uwzględnić dwa utwory literackie (w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur) oraz dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, historyczne czy społeczne.

Zmiany nastąpią także w części rozszerzonej. Maturzyści otrzymają 210 minut (zamiast 180 minut) na napisanie wypracowania o długości min. 500 słów na jeden z dwóch tematów, odwołując się do elementów zawartych w poleceniu, np. lektury obowiązkowej, wybranego kontekstu czy tekstów z dwóch różnych epok.

Matura 2023. Powrót egzaminów ustnych z języka polskiego

Wiadomo już, że po dwuletniej przerwie wróci matura ustna z języka polskiego, która odbędzie się między 10 a 23 maja 2023 r. Każdy z uczniów wylosuje zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań:

 1. Pierwsze dotyczy jawnych pytań przygotowanych przez CKE, odnoszących się do lektury obowiązkowej. Jest ich ponad 200.
 2. Drugie dotyczy innych tekstów kultury. Uczniowie otrzymają fragment tekstu językowego, literackiego lub ikonograficznego, na podstawie którego będą musieli odpowiedzieć na zadanie pytanie i odwołać się do innego utworu literackiego lub tekstu kultury (pytanie niejawne).

Czas egzaminu ustnego nie uległ zmianie. Uczniowie przygotowują się 15 minut, następnie wygłaszają 10-minutowy monolog i przez 5 minut odpowiadają na pytania egzaminatorów.

Cała matura ustna z języka polskiego 2023 trwa około 30 minut. Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 30. Tyle samo procent należy uzyskać, aby ją zdać.

Zadania egzaminacyjne we wszystkich częściach arkuszy na poziomie podstawowym

Liczbę zadań oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za zadania w poszczególnych częściach arkuszy przedstawiono w poniższej tabeli:

CZĘŚĆLICZBA ZADAŃLICZBA PUNKTÓWUDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM
Część 1. Język polski w użyciu6-91319%
Część 2. Test historycznoliteracki12-222231%
Część 3. Wypracowanie13550%
RAZEM19-3270100%

W części 1. i w części 2. arkusza egzaminacyjnego znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Zadania zamknięte to takie, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych. Wśród zadań zamkniętych znajdą się m.in.:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Za rozwiązanie zadań otwartych będzie można uzyskać odpowiednio:

 • w części Język polski w użyciu – co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia w danej części,
 • w części Test historycznoliteracki – co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia w danej części.

W części 3. arkusza egzaminacyjnego pojawi się zadanie rozszerzonej odpowiedzi – wypracowanie nie krótsze niż 400 słów.

Lista lektur obowiązkowych. Matura z polskiego 2023

W arkuszu egzaminacyjnym na poziomie podstawowym oraz w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych, tj.:

 • Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni na Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 • Sofokles, Antygona;
 • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 • Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 • Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 • Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX, Odprawa posłów greckich;
 • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 • William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 • Molier, Skąpiec;
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry;
 • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 • Juliusz Słowacki, Kordian;
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia;
 • Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 • Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 • Henryk Sienkiewicz, Potop;
 • Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 • Stanisław Wyspiański, Wesele;
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 • Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 • Albert Camus, Dżuma;
 • George Orwell, Rok 1984;
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 • Sławomir Mrożek, Tango;
 • Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 • Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 • Antoni Libera, Madame;
 • Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 • Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: bajki Ignacego Krasickiego, Dziady cz. II i Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Zemsta Aleksandra Fredry, Balladyna Juliusza Słowackiego [wymaganie I.1.12)].

Ponadto na maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym obowiązują następujące lektury:

 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 • Platon, Państwo (fragmenty);
 • Arystofanes, Chmury;
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 • William Szekspir, Hamlet;
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 • Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

Pokazowe arkusze maturalne oraz wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano pokazowe arkusze egzaminacyjne w formule 2023 ze wszystkich przedmiotów, z których maturzyści mogą zdawać egzamin dojrzałości, czyli m.in. z języka polskiego, matematyki, chemii czy biologii.

Arkusze pokazowe można znaleźć klikając w link: pokazowe arkusze egzaminacyjne CKE

Na stronie zamieszczono także informatory maturalne. W roku 2023 i 2024 Informator należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera m.in. spis wiadomości i umiejętności określonych w rozporządzeniu ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023 i 2024 r. oraz informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.

Ogłoszenie wyników matury z języka polskiego już w lipcu

Ogłoszenie wyników matur nastąpi w piątek 7 lipca 2023 roku. Egzamin maturalny w części ustnej w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2023 r., a w części pisemnej 22 sierpnia 2023 r.

Aby przystąpić do matury poprawkowej, należy złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (czyli nie później niż do 14 lipca 2023 roku). Deklaracja stanowi pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, które składa się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną ogłoszone w piątek 8 września 2023.

Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na malopolskie.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie